Nátěry střech - eternit

Čištění eternitu provádíme vysokotlakým zařízením Karcher nebo Wap, kdy za použití čisté studené vody (bez chemických přísad) a vysokého tlaku (až 250 barů) dochází k úplnému odstranění nečistot, mechů a lišejníků ze střechy. Důležité je, že nedochází k mechanickému porušení eternitu ani k zatékání vody pod šablony.

Barevné odstíny materiálů