Zajišťovali jsme

Renovační nátěr hliníkové střechy bytového domu v Chrudimi o rozloze střechy cca 600 m2. K realizaci jsme použili syntetickou barvu od rakouské firmy Murexin - Ferabrin Roststop v červeném odstínu. Po důkladném očištění střechy vysokým tlakem vody jsme aplikovali dvojí nástřik výše zmiňované barvy.

Barevné odstíny materiálů