Na jaře 2012 jsme zvítězili ve výběrovém řízení a v červenci 2012 jsme zrealizovali renovační nátěr eternitové střechy o rozloze cca 600 m2 na objektu Mateřské školky ve Chrobolech (okres Prachatice). Zadavatelem zakázky byla obec Chroboly. K nátěru jsme použili švédskou akrylátovou barvu od firmy Hagmans - Aquabarr. Po očištění střechy jsme aplikovali penetrační nátěr a poté trojnásobný nátěr výše uvedené plastické barvy. Práce byly ukončeny po pěti dnech.

Barevné odstíny materiálů