Zajišťovali jsme

Jedná se o střechu z hliníkových šablon z roku 1980. Renovační nátěr střechy byl proveden rakouskou barvou Murexin Ferabrin Roststop (odstín červený RAL 3009) v roce 2001.

Krytina: alukrytová a (hliníková) šablona

 Rok položení krytiny: 1980

 Rok provedení renovačního nátěru: 2001

 Použitý materiál: rakouská syntetická barva Murexin - Ferabrin Roststop (odstín červený RAL 3009)

  Fotografie po 13 a 15 letech od naší renovace: březen 2014 + jaro 2016

  Stav nátěru v r. 2014 a 2016: 2014 - kompaktní po celé ploše střechy bez zjevné degradace

                                     2016 - kompaktní po celé ploše střechy bez zjevné degradace

Fotografie po 22 letech od naší renovace: jaro 2023

Stav nátěru v r. 2023: barva drží téměř v celé ploše střechy bez známek degradace a sprašování (na pár místech se barva lehce loupe)

Barevné odstíny materiálů