Nátěr hliníkové střechy (alukryt)

Jak reagují naši zákaznici na kvalitu provedení prací a přístup našich pracovníků? Podívejte se.

Renovační nátěry alukrytových (hliníkových) střech pomocí špičkových zahraničních materiálů (rakouské, německé), jsou nedílnou součástí naší činnosti. V posledních letech jsme zrealizovali desítky střech tohoto typu krytiny. Hliníková střecha sama o sobě nepodléhá rezivění, ale po určitém čase (cca po 10 - 15 letech) se postupně vlivem slunečního záření ztrácí probarvení krytiny (většinou od výrobce červené) a dochází k jejímu pomalému zeslabování. V tomto okamžiku se na nás obracejí majitélé těchto nemovitostí, abychom jim zajistili prodloužení životnosti jejich střechy.

K uskutečnění této činnosti nepoužíváme žádné lešení, ale pouze hliníkové žebříky, které vynikají svou lehkostí a snadnou manipulací na střeše nebo horolezeckou techniku => nedochází k mechanickému poškození krytiny. Renovační nátěr krytinu dokonale zakonzervuje, prodlouží životnost (cca o 20 let) a výrazně zlepší vzhled.

Profesionální práce a použití speciální barvy vhodné pro nátěr alukrytové krytiny jsou dva nezbytné faktory pro dlouhotrvající životnost.

Práce provádíme od dubna do října, neboť teplota při zpracování barvy nesmí klesnout pod 5° C.

DOBA ZPRACOVÁNÍ (při ideálních klimatických podmínkách):
průměrně velká sedlová, stanová střecha (cca 150 m2) s nátěry klempířských prvků: 2-4 dny.

PRO NÁTĚR ALUKRYTOVÝCH (HLINÍKOVÝCH) STŘECH POUŽÍVÁME PŘEDEVŠÍM SPECIÁLNÍ SYNTETICKOU RAKOUSKOU BARVU FERABRIN ROSTSTOP OD FIRMY MUREXIN (dříve Durlin).

Tímto materiálem jsme zrenovovali téměř všechny naše realizace od roku 2000. Jedná se o silnovrstvou bezolovnatou nátěrovou hmotu, dlouhodobě odolnou povětrnosti. Materiál se vyznačuje extrémní přídržností k hliníkovému podkladu. Tato tvrzení můžeme doložit na mnoha našich velmi starých referencích. Nejstarší se datuje do r. 2000 a i po 18 letech je nátěr po celé ploše vysoce přídržný a kompaktní - viz. realizace a fotografie.

Barevné odstíny materiálů