• tmelení oken a meziokenních výplní
  • spárování panelů
  • sanace balkónů a lodžií
  • fasádní nátěry
  • nátěry klempířských prvků
Barevné odstíny materiálů