Nátěr taškové střechy

Jak reagují naši zákaznici na kvalitu provedení prací a přístup našich pracovníků? Podívejte se.

Renovace taškových střech pomocí špičkových zahraničních materiálů (Meffert, Hagmans)  je důležitou součástí naší činnosti a v posledních letech se začíná stále více prosazovat. Jsme schopni opravit střechy staré až 90 let, záleží na nynější kvalitě taškové krytiny. Zrenovovali jsme však nejvíce betonových střech položených v posledních třiceti letech. Ať již jen omytím nečistot a mechů vysokým tlakem nebo také celkovou renovací (buď pomocí akrylátových barev nebo silikonového hydrofobizačního prostředku).
K uskutečnění této činnosti nepoužíváme žádné lešení, ale pouze hliníkové žebříky, které vynikají svou lehkostí a snadnou manipulací na střeše nebo horolezeckou techniku => nedochází k mechanickému poškození krytiny. Renovace zabrání opětovnému růstu mechů a lišejníků, prodlouží životnost (cca o 20 let) a výrazně zlepší vzhled. Bez rozkrytí je střecha jako nová a za velice příznivou cenu.

Pokud se použijí kvalitní materiály, je tato technologie velmi účinná (barva musí být vysoce elastická, dokonale propustná pro vodní páry a mít vynikající odolnost proti tekoucí vodě a krupobití. Krytina je po dobu min. 20 let chráněna proti povětrnostním vlivům a UV záření. Laicky řečeno: Střecha je výborně zakonzervována, voda se nenasává dovnitř tašek, ale steče rovnou do okapu nebo uschne na povrchu => není zde vytvořeno prostředí pro vznik nečistot, výkvětů solí, špinavých skvrn, mechu a lišejníku.

Profesionální přístup a použití speciální barvy vhodné pro nátěr betonových nebo pálených tašek jsou dva nezbytné faktory pro dlouhotrvající životnost.

Práce provádíme od dubna do října, neboť teplota při zpracování barvy nesmí klesnout pod 5° C.

DOBA ZPRACOVÁNÍ (při ideálních klimatických podmínkách):
průměrně velká sedlová, stanová střecha (cca 150 m2) s nátěry klempířských prvků: 3-5 dní.

PRO NÁTĚR BETONOVÝCH NEBO PÁLENÝCH TAŠEK POUŽÍVÁME ŠPIČKOVÉ AKRYLÁTOVÉ BARVY NĚMECKÉ A ŠVÉDSKÉ VÝROBY S NANOTECHNOLOGIÍ (Meffert a Hagmans), které vynikají svou odolností proti povětrnostním vlivům, UV záření a škodlivinám z ovzduší.


Po mnoha letech praxe si dovolujeme tvrdit, že jejich kvalita je oproti často aplikovaným českým ale i jiným zahraničním barvám, používaným k tomuto účelu, neporovnatelná.

Na výslovné přání zákazníka jsme schopni použít barvy české výroby. Celková cena renovace střechy je pak samozřejmě nižší (viz ceník). Aplikaci těchto barev díky nízké kvalitě a krátké trvanlivosti nátěru v žádném případě nedoporučujeme. Uvádíme je jen proto, že jsme s nimi za stejnou cenu schopni, jako jiné aplikační firmy, střechu také zrenovovat.

 

Barevné odstíny materiálů