V červnu 2012 jsme zvítězili ve výběrovém řízení a samotnou realizaci nátěru alukrytové střechy jsme provedli v červenci 2012. Jednalo se o bytový dům na Slezském předměstí v Hradci Králové o rozloze střechy cca 900 m2. K realizaci jsme použili syntetickou barvu od rakouské firmy Murexin - Ferabrin Roststop v červeném odstínu. Po důkladném očištění střechy vysokým tlakem vody jsme aplikovali dvojí nástřik výše zmiňované barvy.


Barevné odstíny materiálů