Renovační nátěr alukrytové střechy bytového domu v Hradci Králové

V červnu 2015 jsme zvítězili ve výběrovém řízení a samotnou realizaci nátěru alukrytové střechy jsme provedli v srpnu 2015. Jednalo se o bytový dům na Slezském předměstí v Hradci Králové (ulice Uzavřená a Okružní) o rozloze střechy  920 m2. K nátěru alukrytových střech velmi úspěšně používáme od r. 2000 syntetickou barvu od rakouské firmy Murexin - Ferabrin Roststop - tentokrát v červeném odstínu. Po důkladném očištění střechy vysokým tlakem vody jsme aplikovali dvojí nástřik výše zmiňované barvy.


Barevné odstíny materiálů