Na konci roku 2011 jsme zvítězili ve výběrovém řízení a v květnu 2012 jsme provedli renovační nátěr alukrytové střechy (cca 500 m2) obecního úřadu ve Volanicích (okres Jičín). Nátěr byl proveden jak na AL krytině, tak i na pozinkovaných klempířských prvcích. K této činnosti jsme použili rakouskou syntetickou barvu Murexin Ferabrin Roststop v červeném odstínu. Práce byly provedeny během 6 dnů v požadované kvalitě a spokojenosti místního zastupitelstva.


Barevné odstíny materiálů