Zajišťovali jsme

Od srpna roku 2007 do července roku 2008 jsme pro firmu STRABAG a.s. natírali ocelovou konstrukci na nově budovaném Terminálu hromadné dopravy v Hradci Králové.
Do konce roku 2007 jsme zrealizovali nátěry ocelové konstrukce uvnitř obou budov. Práce probíhaly pomocí horolezecké techniky.

Od března do července 2008 jsme provedli práce na venkovní části celé ocelové konstrukce v rozsahu cca 8 000 m2. Zrealizovali jsme kompletní sjednocující nátěr pomocí špičkových epoxidových a polyuretanových dvousložkových materiálů za pomoci horolezecké techniky a pracovních plošin. Na zakázce se podílelo cca 15 - 20 pracovníků a cca 10 - 13 pracovních plošin.

Chtěli bychom poděkovat vedoucím pracovníkům firmy STRABAG a.s. p. Jarošovi, Bednářovi a Řehořovi (pobočka České Budějovice) za příkladnou spolupráci a úspěšné dokončení této nelehké akce.

 

Barevné odstíny materiálů