Zajišťovali jsme

Renovační nátěr plechové střechy v Hradci Králové Malšovicích byl proveden rakouskou syntetickou barvou Durlin Ferabrin Roststop.

Barevné odstíny materiálů