V květnu 2012 jsme zvítězili ve výběrovém řízení a v červenci 2012 jsme zrealizovali kompletní odstranění starého nátěru a následný nátěr plechové kopule a ochozu na střeše objektu Ministerstva životního prostředí o výměře cca 150 m2. K odstranění nátěru jsme použili speciální gel od švédské firmy Trion a k následnému nátěru německý dvousložkový polyuretanový lak Feycopur od firmy Feycolor. Práce byly provedeny během jednoho týdne.


Barevné odstíny materiálů