Od 20. do 30. června 2011 jsme zrealizovali renovační nátěr plechové střechy a klempířských prvků na Základní škole v Rudné u Prahy o výměře cca 700 m2. Zadavatelem této zakázky bylo město Rudná. Plechová krytina byla ve značné fázi koroze, proto bylo velmi důležité kvalitně připravit podklad. Střechu jsme nejprve důkladně očistili vysokotlakým zařízením a následně jsme aplikovali silnou vrstvu odrezovače. Na takto připravený podklad jsme nanesli dvojí vrstvu speciální rakouské antikorozní syntetické barvy Ferabrin Roststop v červeném odstínu. Součástí celkové renovace byla také oprava komínů a některých klempířských prvků.


Barevné odstíny materiálů