V září 2012 jsme zvítězili ve výběrovém řízení a na přelomu září a října 2012 jsme realizovali částečný nátěr plechové střechy o rozloze cca 500 m2 na objektu Sanatoria SANUS v Hradci Králové. K nátěru jsme použili německý dvousložkový polyuretanový lak firmy Feycolor - Feycopur.Po důkladném očištění vysokotlakým vodním paprskem a následném antikorozním nátěru zrezlých míst, jsme aplikovali ve dvou vrstvách výše uvedený materiál pomocí horolezecké techniky, hliníkových žebříků a vysokozdvižné plošiny. Práce byly hotovy během 10 dnů. Některé nátěry klempířských prvků na střeše budou realizovány na jaře 2013.


Barevné odstíny materiálů