Zajišťovali jsme

V roce 2010 jsme zvítězili ve výběrovém řízení a realizaci jsme provedli v dubnu 2011 na třech halách objektu Pražské správy nemovitostí ve Vážní ulici v Hradci Králové. Rozsah celé zakázky byl cca 2 500 m2. Po kompletním očištění a odrezení byl proveden antikorozní nátěr švédským materiálem Hagmans Grip On a poté byl proveden dvojí vrchní nátěr švédským materiálem Hagmans Takbelaggningsfarg. Celková tloušťka nátěru je cca 0.45 kg/m2.

Barevné odstíny materiálů