Zajišťovali jsme

Nejprve jsme na střechu aplikovali postřik na zničení mechů a lišejníků, poté jsme krytinu očistili vysokým tlakem a následně jsme aplikovali vrchní nástřik střechy, který má krytinu chránit proti růstu mechů a lišejníků.

Barevné odstíny materiálů