Na dokonale očištěný povrch nanášíme speciální penetrační vrstvu německé nebo švédské výroby (viz. používaný materiál), jejíž hlavním úkolem je zpevnit eternitovou šablonu (vyplní mikropóry) a připravit podklad pro finální nátěr. Penetrace plní funkci "lepidla" a je důležitým mezičlánkem k dokonalému přilnutí barvy k šabloně.

Penetrační nátěr nanášíme v jedné vrstvě štětkou, válečkem nebo airless strojem od firmy STORCH.

POZOR: Chyby, ke kterým dochází při nepoužití penetrace:

U nepenetrovaných podkladů vstupuje pojivo z barvy do podkladu, tím dochází k uvolňování plniva a pigmentů (sprašování a fleky). Nátěr má pak malou odolnost a životnost.

Při penetrování zředěnou barvou, kde jsou velké části plniva, dojde plnivem k uzavření póru pro vstup pojiva. Nedojde tak k vyplnění póru a tím se opět sníží odolnost a životnost nátěru.

Barevné odstíny materiálů