Zajišťovali jsme

Oprava byla provedena pomocí elastického jednokomponentního tmelu na polyuretanové bázi – Sikaflex Construction /fa Sika/

Barevné odstíny materiálů