V dubnu 2018 jsme zrealizovali renovační nátěr eternitové střechy v Úsově u Šumperku. Po důkladném očištění střechy + penetraci, byla použita barva Meffert MF 1000 odstín edelschwarz (3x nástřik).


Barevné odstíny materiálů