Renovační nátěr plechové střechy - Brno

Na podzim r. 2012 jsme zvítězili ve výběrovém řízení a v květnu 2013 jsme zrealizovali renovační nátěr plechové střechy a klempířských prvků na bytovém domě v Brně o rozloze cca 300 m2. Po očištění střechy vysokotlakým strojem, byl proveden antikorozní nátěr zkorodovaných míst a následně byl proveden trojí nástřik střechy velmi pružným švédským materiálem Hagmans Aquabarr v červeném odstínu + nátěry veškerých požadovaných klempířských prvků.

 

 


Barevné odstíny materiálů