Renovační nátěr trapézové plechové střechy - Dobruška

V srpnu 2016 jsme zvítězili ve výběrovém řízení a samotnou realizaci nátěru trapézové plechové střechy jsme provedli v zaří 2016. Jednalo se o budovu firmy Centrální zdroj tepla a.s. v Dobrušce o rozloze střechy 780 m2 (v rozvinu 1 050 m2). Podklad byl pevný, stabilní, ale velmi zrezlý (na několika málo místech prorezlý), proto jsme k nátěru této střechy doporučili syntetickou barvu od rakouské firmy Murexin - Ferabrin Roststop  v červeném odstínu, kterou k těmto účelům úspěšně používáme od roku 2000.

 Tento materiál  plní funkci jak podkladní (antikorozní) tak i vrchní (tzv. jednošichtovka). Jde o silnovrstvou barvu s obsahem zinkofosfátu a hliníkového prášku. Poočištění střechy, jsme aplikovali na zrezlá místa chemický odrezovač, vyspravili jsme některá problémová místa a poté jsme nanesli ve dvou vrstvách barvu Ferabrin Roststop. Práce byly provedeny během 4 dnů.


Barevné odstíny materiálů