Pozitivní: Kvalita, Profesionalita

Celková spokojenost s odvedeným dílem. Jasné a vyčíslené náklady navržených variant renovace plechové střechy s doporučením té optimální. Kontzultace při jejím výběru s jednatelem. Praktická realizace proběhla úspěšně také vzhledem ke zkušenostem pracovníka s klimatickou předpovědí letošního mokrého léta. Velice oceňuji při aplikaci preferování kvality nátěru, což jak doufám se odrazí na životnosti.

Společnost Redok s.r.o. mohu doporučit.
Ing. Stanislav Uchytil

Barevné odstíny materiálů