Po dohodě se zákazníkem jsme schopni očistit a natřít jednotlivé klempířské prvky (okapy, svody, závětrné lišty, úžlabí, oplechování komínů, výlezy na střechu atd.) i plechové celky (šikmé i rovné střechy, garáže...).

Používáme akrylátové a syntetické barvy německé výroby (viz. používaný materiál), či jiné kvalitní zahraniční a české barvy.

Barevné odstíny materiálů