V případě potřeby provádíme drobné opravy na komíně (např. vyspárování a vytmelení problémových míst, dosazení nového věnce, úplná demontáž atd.). Bude-li mít zákazník zájem, můžeme následně komín zpevnit penetračním i finálním nátěrem a zvýraznit spáry fasádní barvou.

 

Barevné odstíny materiálů