Až po omytí střechy jsme schopni zjistit přesný počet poškozených či prasklých tašek. K jejich odborné opravě či výměně dochází ještě před penetračním nátěrem - průměrný počet poškozených tašek na střeše velké cca 150 m2 se pohybuje od 0 do 30 kusů

Barevné odstíny materiálů