Až po omytí střechy jsme schopni zjistit přesný počet poškozených či prasklých šablon. K jejich odborné opravě či výměně dochází ještě před penetračním nátěrem - průměrný počet poškozených šablon na střeše velké cca 150 m2 se pohybuje od 0 do 30 kusů (plochý eternit) a 0 - 5 kusů (vlnitý eternit).

Barevné odstíny materiálů